събота, 22.1.2022 Материали: 137
Файлове: 255
Тестове: 4


Материали за ученици

Български език [0]Литература [1]История [0]География [0]
Физика [0]Химия [0]Биология [0]
Материали за студенти

Литература [0]История [17]Икономика [1]Финанси [0]
Мениджмънт [0]Маркетинг [1]Туризъм [0]Банково дело [1]
Застраховане [0]Право [0]Психология [18]Педагогика [1]
География [35]Биология [15]Химия [0]Физика [0]
Математика [0]Информатика [0]Компютърни системи [0]Електротехника [0]
Електроника [0]Социология [4]Медицина [1]Философия [7]
Геология [0]Межд. отношения [4]Журналистика [0]Публична администрация [0]
Политология [1]Религия [2]Европейска интеграция [2]Астрономия [0]
Други [5]
Чужди езици


Файлове | Презентации

ИзданияУчебни материалиИзпити
Речници и граматики [0]
Енциклопедии [1]
Книги [17]
Аудио кники [0]
Биографии [1]
Списания [22]
Учебници [3]
Курсови работи [32]
Дипломни работи [7]
Файлове [1]
Други [1]
Реферати [3]
Есета [64]
Кандидатсване след 7-ми клас [0]
Кандидатстване след 12 клас [0]
Матури [0]
TOEFL [5]
SAT [0]
IELTS [1]
FCE [3]
CAE [0]
CPE [0]
GRE [0]
ДругиПрезентацииОнлайн курсове
Чужди езици [29]
За морски специалисти [7]

руски език [6]
английски език [25]
немски език [0]
история [30]
инф. технологии [12]
биология [4]
разни [7]
математика [3]
география [3]
литература [5]

Най-нови презентации


биографията на паисий хилендарски
история | Прегледи: 1887 | предназначение: | Добавено от: ванеса | Дата: 2012-11-06 |

Презентация на тема: Рекламен пазар в България 2002 - 2009
формат: pdf

Автор: Красимир Гергов
разни | Прегледи: 1570 | предназначение: | Добавено от: gemi | Дата: 2011-01-23 |

Презентация на тема:  История на телевизията
Брой слайдове: 11

Автор: Фондация Пайдея
разни | Прегледи: 2053 | предназначение: | Добавено от: gemi | Дата: 2011-01-23 |

Презентация на тема: Появата на ТЕЛЕФОНА и ТЕЛЕГРАФА
формат: rtf
Автор: Диана Зарор

разни | Прегледи: 1782 | предназначение: | Добавено от: gemi | Дата: 2011-01-23 |

Презентация на тема: Поява на Масовите Медии
Брой слайдове: 45

Автор: Фондация Пайдея
разни | Прегледи: 1506 | предназначение: | Добавено от: gemi | Дата: 2011-01-23 |

Презентация на тема: Електронни книги -файлови формати
Брой слайдове: 11

Автор: Тодор Боботилов
инф. технологии | Прегледи: 2003 | предназначение: | Добавено от: gemi | Дата: 2011-01-23 |Най-нови тестове

Онлайн тест с проверка на отговорите в реално време. Крайна оценка в проценти и възможност за преглед на правилните отговори след приключване на теста.
Матура БЕЛ | Прегледи: 9534 | добавено на: 2010-11-08 |


Онлайн тест с проверка на отговорите в реално време. Крайна оценка в проценти и възможност за преглед на правилните отговори след приключване на теста.
Матура БЕЛ | Прегледи: 3010 | добавено на: 2010-11-11 |


Онлайн тест с проверка на отговорите в реално време. Крайна оценка в проценти и възможност за преглед на правилните отговори след приключване на теста.
Матура география | Прегледи: 4729 | добавено на: 2010-11-17 |


Онлайн тест с проверка на отговорите в реално време. Крайна оценка в проценти и възможност за преглед на правилните отговори след приключване на теста.
Матура история | Прегледи: 2655 | добавено на: 2010-11-17 |Най-нови материали

British and American families are small. In fact the populations of both Britain and the USA have stopped growing. The typical family has a father, mother and two children.
Английски език | Прегледи: 1798 | предназначение: ученици | Добавено от: gemi | Дата: 2010-12-13 |

It seems to me that the only right answer to this question would be very simple. You just have to change the preposition "or” for "and”. Photography is both an art form and a form of mass communication.
Английски език | Прегледи: 1281 | предназначение: ученици | Добавено от: gemi | Дата: 2010-12-13 |

The problem of a modern art is very actual now. We all should agree that modern art is very unusual and shocking sometimes. The aim of my essay is to describe such type of art as food art and to ascertain it is good or not.
Английски език | Прегледи: 1532 | предназначение: ученици | Добавено от: gemi | Дата: 2010-12-13 |

The problem of plagiarism is very actual now. I think everybody knows what it is and how people use it nowadays. We can meet plagiarism everywhere: when we read somebody’s essays, articles, when we listen to music and hear the same melody with another song. So, what is a plagiarism? According to Big Soviet encyclopedia: "Plagiarism means to use somebody else’s work in your own work without a reference to another author”.
Английски език | Прегледи: 1735 | предназначение: ученици | Добавено от: gemi | Дата: 2010-12-13 |

Yes, Bernard Shaw is a real master of giving impressive and full descriptions of his characters. I am actually perplexed by how the author managed to describe a whole range of different people at once. Along with ladies and gentlemen of the upper class, people from the gutters are depicted so sincerely and elaborately.
Английски език | Прегледи: 1327 | предназначение: ученици | Добавено от: gemi | Дата: 2010-12-13 |

We all know that nowadays travelling becomes a big part of our life. Every year millions of people all over the world spend their holidays travelling. There are many ways of travelling and as I think the most exotic, unusual, dangerous but really exiting kind of it is hitchhiking.
Английски език | Прегледи: 1959 | предназначение: ученици | Добавено от: gemi | Дата: 2010-12-13 |


Най-нови файлове

биографията на паисий хилендарски
история | Прегледи: 1887 | предназначение: | Добавено от: ванеса | Дата: 2012-11-06 |

Здравеопазването е важна част от обществената действителност и елемент на социологическата система на обществото.Неговото място,взаимовръзки и взаимозависимости се виждат най – добре,когато се разглежда в рамките на тази система.
Курсови работи | Прегледи: 1987 | предназначение: | Добавено от: gemi | Дата: 2011-02-15 |

Най-общо казано мотивацията се занимава с въпросите „защо” на поведението.Познанията за мотивация на персонала помагат да се ориентираме в сложната и същност,да проследим начина и причините за нейното възникване или отсъствие,както и да осмислим опорните и точки.Това е процес на доброволно взето решение от индивида за определено целенасочено действие или бездействие при определена ситуация.Ето защо мотивацията определя поведението на персонала,физическото и интелектуално участие в него,желанието да се трудят точно в тази фирма и колектив,а не в друга.
Курсови работи | Прегледи: 2101 | предназначение: | Добавено от: gemi | Дата: 2011-02-15 |

Професионалното развитие на работната сила на личността е непрекъснат процес, който се изразява в настъпващите изменения в качеството на работната сила на личността. Професионалното развитие, следователно, се отнася както до работната сила, така и до личността. Общото между тези две категории е, че те са взаимно свързани и обусловени. Без личност не може да има работна сила. Връзката е и обратна – от цялото многообразие от способности, заложби и качества на човека приоритетно място заема способността му за труд. Същевременно между работната сила и личността има съществени различия. Личността включва освен способността за труд още и за водене на военни действия, за спортуване, за домакинстване, за възприемане произведенията на изкуството и др.
Курсови работи | Прегледи: 1976 | предназначение: | Добавено от: gemi | Дата: 2011-02-15 |

В днешните организации, все по-голям акцент се поставя на човешките аспекти и ценности. Набляга се на способностите на мениджърите и специалистите да повишат конкурентноспособноста на предприятията чрез осигуряване на взаимна мотивация и лоялност в процеса на работа. В това се състой прехода от управление на персонала към управление на човешките ресурси. Този преход се стимулира и е повлиян от технически и организационни промени в средата. Все по-вече се проявява диференциацията в оценяването на различните видове труд. Търсят се нови подходи за подобряване на пройзводителността на работниците.
Курсови работи | Прегледи: 2288 | предназначение: | Добавено от: gemi | Дата: 2011-02-15 |

В почти всички съвременни складове процесът по експедиция по товарите от склада включва и единица операции по комисиоиране и комплектуване на партидите за клиентите. Комплектуването на партидите не създава особени технически и организационни трудности в случаите, когато те са съставени от цели складови ТЕ (цели палети, каси, кашони и контейнери и др.). Когато се експедират части от съдържанието на цели ТЕ, се налага комисиониране, т.е. ръчно изземване на единичните това и, или на елемента ни II и тяхното и прехвърляне в транспортен съд. Тогава процесът на експедиция на товарите от склада включва следните основни операции: 1-комисиониране; 2-комплектуване на партидите за експедиция по клиенти и направления; 3-временно съхраняване на комплектуваните партиди до пристигане на ТС; 4-натоварване на магистралните ТС; 5-връщане на празните вътрешно складови палети от зоната за експедиция до зоната за приемане; 6-връщане на частично опразнените складови палети от зоната за комисиониране и комплектуване обратно в зоната за съхраняване или оперативния склад.
Курсови работи | Прегледи: 2050 | предназначение: | Добавено от: gemi | Дата: 2011-02-15 |

Всички публикувани материали са справочни материали за учители и преподаватели както за самоподготовка на ученици и студенти. Ние не носим отговорност за използването на материалите с користни цели. Копирането на материалите или части от тях е строго забранено! 

 Днес рожден ден имат:  snake(45), JD(29), devqtkata(37), Gaby(49)