вторник, 13.11.2018
Начало » Училища и университети » Училища » Частни училища [ добави училище ]

ЧПГИ "Булпрогрес"
http://bulprogress.com/ 2011-03-11, 12:21 PM
Частна Професионална Гимназия по Икономика, Туризъм и Информатика!

Специалности 
•,,Икономическа информатика” - модерна специалност, която има за цел да обучи учениците и да им даде образователен ценз, адекватен на изискванията на съвременните фирми, използващи високо интелигентни технологии и софтуерни продукти. Учебният план дава възможност на учениците да усвоят теоретични знания и умения за работа в среда на съвременните информационни технологии, да придобият опит самостоятелно да се справят в работата си със съответните програмни продукти и свободно да ги прилагат в конкретните дейности и сфери. Изучавани предмети – Програмиране и алгоритмични езици, Компютърни архитектури и операционни системи, Функционални приложни програми, Компютърна графика и презентации, Интернет и електронна търговия и др. Срок на обучение пет години. Завършилите тази специалност получават трета степен на професионална квалификация и професия ,,Икономист-информатик”. 

•,,Организация на хотелиерството” - учениците придобиват знания и умения в областта на хотелиерския мениджмънт, овладяват основните изисквания при обслужване на клиенти от различните работни звена в хотела, в туристическата агенция и бизнес центровете. Уникалността на учебните програми дава възможност на учащите да придобият и специализирани познания по Организация и функциониране на кухнята и рест5оранта, Технология на допълнителните дейности в туризма, Управление на човешките ресурси и Информационно осигуряване на хотела. Срок на обучение пет години. Завършилите получават трета степен на професионална квалификация и професия ,,Хотелиер”.

прегледи: 288 | Рейтинг: 5.0/1
Брой коментари: 0
Само регистрирани потребители могат да публикуват коментари
[ Регистрация | Вход ]